1. ທ່ານ ປອ. ສົມພູ ດວງສະຫວັນ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10 ແຂວງວຽງຈັນ, ປະທານກໍາມາທິການວັດ ທະນະທຳ-ສັງຄົມ,  ເປັນປະທານ;
  2. ທ່ານ ປອ. ຫົງຄຳ ສຸວັນນະວົງ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10 ແຂວງວຽງຈັນ,  ເປັນຮອງປະທານ;
  3. ທ່ານ ຄຳຫຼ້າ ພິລາຕອມ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 3 ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ເປັນກຳມະການ;
  4. ທ່ານ ປ້ານ ນ້ອຍມະນີ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 4 ແຂວງອຸດົມໄຊ, ເປັນກຳມະການ;
  5. ທ່ານ ນາງ ສົມຈັນ ສິງຫາບຸດ,​ ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເປັນກຳມະການ;
  6. ທ່ານ  ນາງ ແສງຄຳ  ຊົ່ງຊະນະ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 9 ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ເປັນກຳມະການ;
  7. ທ່ານ ນາງ ແຖວເງິນ ຊາມູນຕີ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10 ແຂວງວຽງຈັນ, ເປັນກຳມະການ;
  8. ທ່ານ  ບຸນປັນ ດວງລາຕີ,  ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 12 ແຂວງຄຳມ່ວນ, ເປັນກຳມະການ;
  9. ທ່ານ  ຫວັນຄຳ ອິນທິຈັກ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ເປັນກຳມະການ;
  10. ທ່ານ ປອ. ສົມໄຊ ສີຫາຈັກ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15 ແຂວງຈຳປາສັກ, ເປັນກຳມະການ;
  11. ທ່ານ ດົງເພັດ ພະຍົນ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 16 ແຂວງເຊກອງ, ເປັນກຳມະການ.