1

ທ່ານ ນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍະເກດ

 

2

ທ່ານ ສົມເລັດ ຈຸນລະມະນີ

 

3

ທ່ານ ທອງດີ ຈັນທະວົງ 

 

4 ທ່ານ ບຸນປອນ ສີສຸລາດ
5 ທ່ານ ສະຫວັນຄອນ ລາຊະມົນຕີ
6

ທ່ານ ບຸນທຽມ ພົມມະສະຖິດ

7

ທ່ານ ນາງ ສູນໄຖ ໄຊຍະແສງ

8 ທ່ານ ສາຍສະໜອນ ອິນທິເສນ