1

 

ທ່ານ ປອ ວິໄລວົງ ບຸດດາຄຳ

 

2

 

ທ່ານ ພອນເພັດ ຄິວລາວົງ

 

3

ທ່ານ ດົງເພັດ ພະຍົນ

4

ທ່ານ ອຳໄພ ຈິດມານົນ

5 ທ່ານ ນາງ ໄຮມະນີ ວົງໜໍ່ແກ້ວ