ທີ່ຕັ້ງຂອງກຳມະທິການບັນດາເຜົ່າ

       ກໍາມາທິການບັນດາເຜົ່າ ແມ່ນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງ ທີ່ຂຶ້ນກັບສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງ ຊາດ ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ເປັນກຳມະການຂອງກຳມາທິການ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກຮັບເອົາໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ. ມີອາຍຸການເທົ່າກັບອາຍຸການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ມີຊື່ຫຍໍ້ເປັນຕົວອັກສອນ " ກບຜ ". 

ພາລະບົດບາດຂອງກຳມະທິການບັນດາເຜົ່າ

       ກໍາມາທິການບັນດາເຜົ່າ ປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ, ການພິຈາລະນາບັນຫາສຳຄັນຂອງຊາດ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ໃນຂົງເຂດວຽກງານບັນດາເຜົ່າ ແລະ ສາສະໜາ, ຊຸກຍູ້ການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຊົນເຜົ່າ, ສາສະໜາ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາຕໍ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ວຽກງານ 3 ສ້າງ ແລະ ກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ, ປະສານສົມທົບກັບ ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ (ສະຫະ ພັນນັກຮົບເກົ່າແຫ່ງຊາດ, ສະຫະພັນກຳມະບານລາວ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ຄະນະຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດ ລາວ), ວຽກງານຊົນເຜົ່າ ແລະ ສາສະໜາ (ກະຊວງພາຍໃນ), ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ໂຮງຮຽນຊົນເຜົ່າ (ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ), ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ (ຄົ້ນຄວ້າບັນດາເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ), ການພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ເປັນເຈົ້າການໃນການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເມືອງ-ແນວຄິດ ຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນ ພາຍໃນກຳມາທິການຕົນ ທັງສະເໜີສ້າງ,​ ບຳລຸງ, ຍົກລະດັບ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ບົນພື້ນຖານປະສານສົມທົບກັບ ເລຂາທິການສະພາແຫ່ງ ຊາດ. 

ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ພື້ນຖານຂອງກຳມາທິການ
1 ດ້ານນິຕິບັນຍັດ 
       ປະສານສົມທົບ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ຫົວທີກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ, ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ທາງດ້ານເນື້ອໃນ ແລະ ປະກອບຄວາມເຫັນໃສ່ແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ, ຮ່າງລັດຖະບັນຍັດ, ດໍາລັດ, ມະຕິຕົກລົງ ແລະ ຮ່າງນິຕິກຳອື່ນ ຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ; ເຂົ້າຮ່ວມຄົ້ນຄວ້າການຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ອະທິບາຍກົດໝາຍ, ການໂຈະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການປັບປຸງ, ຍົກເລີກ, ລຶບລ້າງ ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາອື່ນ ທີ່ພົວພັນໂດຍກົງກັບພາລະບົດບາດຂອງກໍາມາທິການ ທີ່ຈະນຳເຂົ້າຜ່ານກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼື ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດແຕ່ລະຄັ້ງ;ຊຸກຍູ້, ເຂົ້າຮ່ວມການທາບທາມ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍຢູ່ເຂດເລືອກຕັ້ງ.
2 ດ້ານການຕົກລົງບັນຫາສຳຄັນຂອງຊາດ
       ການຕົກລົງບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງປະເທດຊາດ ມີດັ່ງນີ້: 
1.    ຄົ້ນຄ້ວາ, ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ລວມທັງໂຄງການກໍ່ສ້າງລະດັບຊາດໃນຂອບເຂດວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ;
2.    ຄົ້ນຄ້ວາ, ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄະລາກອນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບແຂວງ;
3.    ຄົ້ນຄ້ວາ, ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ບັນຫາທີ່ພົວພັນເຖິງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງລັດ, ລວມໝູ່ ແລະ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ທີ່ນໍາມາຜ່ານກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ, ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະກໍາມາທິການ ແລະ ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ;
4.    ການລົງຄະແນນສຽງ ຕົກລົງເຫັນດີ ຫຼື ບໍ່ເຫັນດີ ຕ້ອງພິຈາລະນາຢ່າງຖີ່ຖ້ວນຮອບຄອບ, ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຕົກລົງຂອງຕົນ ເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການຕົກລົງນັ້ນມີປະສິດທິພາບ. 
3 ດ້ານການຕິດຕາມກວດກາ 
       ກໍາມາທິການບັນດາເຜົ່າ ຕິດຕາມ, ກວດກາ ຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ເຊິ່ງໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ລວມທັງຕິດຕາມກວດກາຫົວຂໍ້, ບັນຫາທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນສັງຄົມ ແລະ ເນື້ອໃນຕາມການຕົກລົງ ຂອງກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງກໍາມາທິການ ແລະ ຕາມການຊີ້ນໍາຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການຕິດຕາມກວດກາ ຊ່ວຍຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງ.    
-    ເນື້ອໃນການຕິດຕາມ ກວດກາ ມີດັ່ງນີ້: 
1.    ຕິດຕາມ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ມະຕິຂອງຄະ ນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ລວມທັງການອອກນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ ໃນຂົງເຂດທີ່ຕົນ ຮັບຜິດຊອບ;
2.    ຕິດຕາມ, ກວດກາການແກ້ໄຂຜົນກະທົບ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການພັດ ທະນາໂຄງການລົງທຶນຕ່າງໆ ໃນຂົງເຂດຊົນເຜົ່າ, ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ;
3.    ຄົ້ນຄ້ວາ, ພິຈາລະນາ ຄຳສະເໜີຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານຊົນເຜົ່າ ແລະ ສາສະໜາ. ລວມທັງຕິດ ຕາມ, ຊຸກຍູ້ການແກ້ໄຂຄຳສະເໜີຂອງປະຊາຊົນ, ວຽກງານສາຍດ່ວນຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ຢູ່ໃນ ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
4.    ເຊີນພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງມາລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຕໍ່ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງກຳມາທິການ ລວມທັງການຊັກຖາມຕໍ່ບາງບັນຫາ ໃນຂອບເຂດວຽກງານຂອງຕົນ ທີ່ປະຊາຊົນມີຄວາມສົນໃຈ;
5.    ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ.
ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນ ຂອງກຳມາທິການ
1.    ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານແຕ່ລະໄລຍະຂອງກຳມາທິການ;
2.    ລົງພົບປະຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ຜົນສໍາເລັດຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນສະພາ ແຫ່ງຊາດແຕ່ລະຄັ້ງ;
3.    ສະເໜີຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດແຕ່ງຕັ້ງໜ່ວຍງານສະເພາະກິດເມື່ອມີຄວາມຈໍາເປັນ;
4.    ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກົມທີ່ເປັນເສ ນາທິການຂອງກຳມາທິການ;
5.    ຊີ້ນໍາວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງກົມທີ່ເປັນເສນາທິການຂອງກຳມາທິການ;
6.    ພົວພັນ, ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຕາມພາ ລະບົດບາດຂອງກຳມາທິການ;
7.    ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລືປະກອບຄໍາເຫັນ ໃສ່ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກໍາມາທິການ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການສ້າງ ແລະ ປັບ ປຸງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາອື່ນໃນຂົງເຂດ ທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ;
8.    ຮຽກເຊີນບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໃນຂົງເຂດທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ມາຊີ້ແຈງ ບັນດາບັນຫາທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ທັນຈະແຈ້ງ ກ່ອນຈະນໍາສະເໜີລາຍງານຕໍ່ຮອງປະທານສະພາຜູ້ຊີ້ນໍາ ກໍຄືຄະນະປະຈໍາ ຫຼື ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາ;
9.    ພົວພັນ, ຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມການຕົກລົງຂອງຄະນະປະຈໍາ ສະພາແຫ່ງຊາດ;
10.    ສະຫຼຸບ ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກຳມາທິການໃຫ້ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ;
11.    ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ.

 (ອິງຕາມ ມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 0104/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 17/08/2016 ວ່າດ້ວຍ ກາຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກຳມາທິການບັນດາເຜົ່າ)