ກວດກາເນື້ອໃນຮອບດ້ານຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຊີວະສຶກສາ(ສະບັບປັບປຸງ)

06/05/2019 00:00 -

(ສພຊ) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຊີວະສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 42/ສພຊ, ລົງວັນທີ 23 ທັນວາ 2013 ທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ມາເຖິງປັດຈຸບັນເຫັນວ່າມີຫລາຍບັນຫາບໍ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມກໍຄືການພັດທະນາທາງດ້ານວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ; ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາວຽກງານອາຊີວະສຶກສາມີປະສິດທິພາບຍິ່ງຂື້ນ; ເຊິ່ງໃນລະຫວ່າງວັນທີ່ 8-9 ເມສາ 2019 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ (ຫລັກ 6) ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ,ກໍາມາທິການກົດໝາຍແລະກໍາມາທິການວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮ່ວມກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາຈັດກອງປະຊຸມກວດກາເນື້ອໃນຮອບດ້ານຂອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຊີວະສຶກສາ(ສະບັບປັບປຸງ)ເພື່ອກວດກາຮອບດ້ານທາງດ້ານເນື້ອໃນ ແລະໂຄງປະກອບຂອງຮ່າງກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີ​ຄວາມ​ລະອຽດ, ຈະ​ແຈ້ງ, ຮັດກຸມ ແລະ ຄົບຖ້ວນ,ສອດຄ່ອງຕາມຂັ້ນຕອນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກໍາ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍອື່ນໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມພັນ ແພງຄໍາມີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກງານກົດໝາຍ ເຂົ້າຮ່ວມມີປະທານ-ຮອງປະທານກໍາມາທິການກົດໝາຍ, ກໍາມາທິການວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ,ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ພະນັກງານບໍານານ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈໍານວນໜຶ່ງ.

ສຳລັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຊີວະສຶກສາ (ສະບັບປັບປຸງ) ແມ່ນປະກອບມີ XIV ພາກ, 17 ໝວດ ແລະ 98ມາດຕາ ເຊິ່ງພາຍຫລັງສໍາເລັດການກວດກາເນື້ອໃນຮອບດ້ານແລ້ວຈະໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອພິຈາລະນາຕົກລົງແລ້ວເອົາເຂົ້າໃນວາລະຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີVIII ພິຈາລະນາຮັບຮອງໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.

(ກົມໂຄສະນາແລະຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ)