ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ວິຊາການ ພາຍໃນສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກຳ

07/08/2019 00:00 -

(ສພຊ) ລະຫວ່າງວັນທີ 29-31 ກໍລະກົດ 2019, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກໍາ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເປີດຊຸດເຝິກອົບຮົມ ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການພາຍໃນສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກໍາ ທີ່ທ່າລາດ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄໍາເຜີຍ ປານມະໄລທອງ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກໍາ ສະພາແຫ່ງ ຊາດ, ເຂົ້າຮ່ວມມີຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນ, ມີຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າສູນ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສະຖາບັນ ວິທະຍາ ກອນຮັບເຊີນຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຈາກສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍນັກສໍາມະນາກອນຈາກ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກໍາ ແລະ ກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈໍານວນໜຶ່ງ. ຊຸດເຝິກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມ ສາມາດ, ປະສົບການ ແລະ ທັກສະດ້ານວຽກງານ ການສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ສໍາຄັນ ໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານ-ວິຊາການພາຍໃນສະຖາບັນໃຫ້ສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ; ເພື່ອປັບປຸງ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການປະຕິບັດພາລະບົດ ບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກໍາ ສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ເປັນສະຖາບັນໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະດ້ານຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຕະຫລອດຮອດພະນັກງານວິຊາການໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ໄດ້ຢ່າງເຂັ້ມ ແຂງ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນທີ່ສູງຂຶ້ນ; ເພື່ອເພີ່ມທະວີປະສິດທິພາບ ໃນການເປັນເສນາທິການທີ່ເຂັ້ມແຂງ ໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນ, ການວິເຄາະ, ການຄົ້ນຄວ້າ, ຫົວຂໍ້ຕ່າງໆທີ່ສາມາດເປັນຂໍ້ມູນ ແລະ ຫລັກຖານ ເພື່ອສະໜັບ ສະໜູນໃນການຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ ແລະ ການຕັດສິນບັນຫາຕ່າງໆຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາ ຊົນຂັ້ນແຂວງ.ຫົວຂໍ້ທີ່ນໍາມາເຝິກອົບຮົມ ປະກອບມີ: 1. ການບໍລິຫານຖານຂໍ້ມູນ PMB, 2. ການສ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ແກ່ ຜູ້ຊົມໃຊ້ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ນໍາສະເໜີໂດຍທ່ານ ນາງ ສີສະຫວັນ ລິນສະຫວັດ ຮອງອໍານວຍການຫໍສະມຸດກາງ ມະຫາວິທະ ຍາໄລແຫ່ງຊາດ; 3. ເຕັກນິກໃນການລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນສ້າງສະຖິຕິ ຂໍ້ມູນເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ການຄົ້ນຄວ້າ ນໍາສະເໜີ ໂດຍທ່ານ ວັນເພັງ ແພງສະຫວັດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຄົ້ນຄວ້າຫລັກສູດ ແລະ ເຝິກອົບຮົມ, ກົມບໍລິການສະຖິຕິ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ; 4. ການສ້າງຂອບແຜນເຝິກອົບຮົມສໍາລັບຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ນໍາສະເໜີໂດຍທ່ານ ໄຂຄໍາ ວັນນະວົງສີ ຫົວໜ້າສູນເຝິກອົບຮົມ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ 5. ເຕັກນິກການຂຽນບົດຄັດຫຍໍ້ ນໍາສະເໜີໂດຍທ່ານ ຄໍາເຜີຍ ປານມະໄລທອງ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກໍາສະພາແຫ່ງຊາດ.

(ນາງ ສຸມົນທາ ງາໄຊ)