ຮອງປະທານກໍາມາທິການຍຸຕິທໍາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ສໍາເລັດການໄປຖອດຖອນ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ທີ່ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ

07/03/2018 00:00 -

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11-16 ກຸມພາ 2018, ຄະນະຜູ້ແທນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ນໍາໂດຍທ່ານ ຄໍາແພງ ວິລະພັນ ຮອງປະທານກໍາມາທິການຍຸຕິທໍາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ສໍາເລັດການໄປຖອດຖອນ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ທີ່ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ.

ການໄປຖອດຖອນ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ແລະ ສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດຂອງສອງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກໍາມາທິການຍຸຕິທໍາ ແລະ ກໍາມາທິການກົດໝາຍ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປລາວ ກັບສະພາແຫ່ງຊາດອິນໂດເນເຊຍ ໃຫ້ມີຄວາມແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ກ້າວສູ່ລວງເລິກ, ໃນໄລຍະການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວນັ້ນທາງຄະນະໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງກໍາມາທິການຍຸຕິທໍາ, ກໍາມາທິການກົດໝາຍ ໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ, ການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ, ວຽກງານແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນ ທໍາຂອງປະຊາຊົນ  ແລະ ການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ພິພາກສາ ກັບຄະນະກໍາມາທິການຍຸຕິທໍາ, ກໍາມາທິການກົດໝາຍ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດອິນໂດເນເຊຍ, ສະພາຜູ້ແທນປະຊາຊົນແຂວງຈາວາ, ສະພາຜູ້ແທນປະຊາຊົນເມືອງບັນດຸງ, ຄະນະກໍາມະການຕຸລາການ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ຫ້ອງການຊ່ວຍວຽກປະທານປະເທດກ່ຽວກັບການຮັບຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງປະຊາຊົນ.

ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນທັງສອງຝ່າຍໄດ້ດໍາເນີນໄປດ້ວຍດີ ແລະ ສໍາເລັດຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.