ຮອງປະທານ ກວທສ ຕິດຕາມກວດກາຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

30/09/2019 00:00 -

 (ສພຊ) ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ກັນຍາ 2019, ທີມງານສູນເຝິກອົບຮົມ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ , ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ນໍາໂດຍ ທ່ານ ໄຂຄໍາ ວັນນະວົງສີ ຫົວໜ້າສູນເຝິກອົບຮົມ ແລະ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ຜົ້ງສາລີ  ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ຈັນສີ ແສງສົມພູ ຮອງປະທານ ສພຂ, ມີຄະນະເລຂາທິການ ແລະ ວິຊາການຂະແໜງຄົ້ນຄວ້າສັງລວມຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ ໄອທີ, ພະນັກງານວິຊາການ 3 ຄະນະກໍາມະການ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 18 ທ່ານ ຍິງ 8 ທ່ານ.

ໂອກາດລົງເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ສພຂ ຜົ້ງສາລີ ເພື່ອປືກສາຫາລື, ລະດົມແນວຄວາມຄິດ  ແລະ ປະເມີນລະດັບຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຫົວຂໍ້ທີ່ໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມ. ຈາກນັ້ນ, ທາງທີມງານສູນເຝິກອົບຮົມ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ , ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສພຂ ຜົ້ງສາລີ ໄດ້ປືກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມ, ກົນໄກປະສານງານ ໃນການສ້າງແຜນການ ແລະ ໂຄງການຫລັກສູດການເຝິກອົບຮົມ ປະຈໍາ 5 ປີ ແລະ ປະຈໍາປີ; ຫົວຂໍ້ ແລະ ເນື້ອໃນການເຝິກອົບຮົມ; ການສ້າງນັກວິທະຍາກອນມືອາຊີບໃຫ້ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ; ຮູບການ ແລະ ວິທີການເຝິກອົບຮົມ; ເປົ້າໝາຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຝິກອົບຮົມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນແນໃສ່ຜູ້ແທນສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນເມືອງ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ; ການນໍາໃຊ້ເວລາເຝິກອົບຮົມ ແລະ ການຕີລາຄາປະເມີນຜົນຄຸນນະພາບການເຝິກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ,ການສະໜອງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ, ຈັດທໍາປື້ມປະມວນ ແລະ ວຽກງານຫ້ອງສະໝຸດ.       

(ນາງ ຈັນສະໄໝ ສຸລິໄຊ)