ຮອງຫົວນ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຂດເລືອກຕັ້ງ ເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ

14/05/2018 00:00 -

(ສພຊ) ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຂດເລືອກຕັ້ງ ນຳໂດຍທ່ານ ນາງ ບຸນຂໍາ ເຫງົ້າພະສິຣິ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຂດເລືອກຕັ້ງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ (ສພຂ) ຄໍາມ່ວນ. ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 4 ພຶດສະພາ 2018, ເຂົ້າຮ່ວມເຮັດວຽກກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຂດເລືອກຕັ້ງໂດຍທ່ານ ນາງ ວຽງມະນີ ຈັນທະນະສິນ ຮອງປະທານ ສພຂ ຄໍາມ່ວນ ແລະ ບັນດາທ່ານຄະນະເລຂາທິການ ສພຂ ຄຳມ່ວນ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການຊ່ວຍວຽກຈຳນວນໜຶ່ງ.

ການລົງມາເຮັດວຽກຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຂດເລືອກຕັ້ງໃນເທື່ອນີ້ ແມ່ນເພື່ອປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຕິດຕາມກວດກາວຽກງານໃນຂົງເຂດທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບຢ່າງເປັນປົກກະຕິໃນແຕ່ລະປີ ເພື່ອຊອກໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຸດພິເສດ ແລະ ຈຸດອ່ອນຂໍ້ຄົງຄ້າງໃນຂົງເຂດວຽກງານ ໃນແຕ່ລະເຂດເລືອກຕັ້ງ ເພື່ອຊອກໃຫ້ເຫັນເຖິງຂໍ້ມູນຕົວຈິງ ເພື່ອນຳໄປປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ; ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນ ເປັນຕົ້ນຫົວໜ້າໜ່ວຍສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງປະຈຳແຕ່ລະເມືອງ ແລະ ວິຊາການຊ່ວຍວຽກໃນແຕ່ລະເມືອງ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທັງສາມາດຂັບເຄື່ອນວຽກງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ເປັນລະບົບ, ປະສານກັນຢ່າງກົມກຽວລະຫວ່າງວຽກເຂດເລືອກຕັ້ງແຂວງ ແລະ ເມືອງ. ນອກນັ້ນ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຂດເລືອກຕັ້ງ ຍັງໄດ້ລົງຕິດຕາມສະພາບຕົວຈິງຂອງການປະຕິບັດວຽກງານຂອງເມືອງທ່າແຂກ ແລະ ເມືອງໜອງບົກ ທັງນີ້ກໍເພື່ອຈະໄດ້ນຳເອົາຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໄປສົມທຽບ ວ່າມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກບັນຫາໃດ ເພື່ອຈະໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫານັ້ນໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ ທັງມີຄວາມເປັນລະບົບຍິ່ງຂຶ້ນ.                   

(ບອຍ ຮຸ່ງເຮືອງ)