ສະພາແຫ່ງຊາດແຫ່ງ ສປປ ລາວ-ລາຍລະອຽດຂອງເນື້ອໃນ
 

ກົມພົວພັນລັດຖະສະພາສອງຝ່າຍ

ເບີໂທ: 021 413507

ກົມພົວພັນລັດຖະສະພາຫຼາຍຝ່າຍ

ເບີໂທ: 021 413547