ສະພາແຫ່ງຊາດແຫ່ງ ສປປ ລາວ-ລາຍລະອຽດຂອງເນື້ອໃນ
 

 

 1. ທ່ານ ຄຳແພງ ວິລະພັນ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6 ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ຮອງປະທານກຳມາທິ ການຍຸຕິ ທຳ, ເປັນປະທານ;
 2.  ທ່ານ ປອ. ບຸນຂວາງ ຄຳບຸນເຮືອງ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ຮອງລັດຖະ ມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ເປັນຮອງປະທານ;
 3.  ທ່ານ ປອ. ຈັນສີ ແສງສົມພູ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 2 ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ເປັນກຳມະການ;
 4. ທ່ານ ນາງ ອິດມະນີ ຈັນທະຄູນ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 9 ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ເປັນກຳມະການ;
 5.  ທ່ານ ນາງ ພາວັນ ບົວຫຼວງລາດ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ເປັນກຳມະການ;
 6.  ທ່ານ ປອ. ສຸກສະຫວັນ ວິໄລວົງ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15 ແຂວງຈຳປາສັກ, ເປັນກຳມະການ;
 7.  ທ່ານ ມະນີວົງ ແສນລາດ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15 ແຂວງຈຳປາສັກ, ເປັນກຳມະການ;
 8.  ທ່ານ ອຳໄພ ຈິດມານົນ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 16 ແຂວງ ເຊກອງ, ເປັນກຳມະການ;
 9.  ທ່ານ ບົວລະພັນ ວົງຊາລະຊິດ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17 ແຂວງ ອັດຕະປື, ເປັນກຳມະການ;
 10.  ທ່ານ ເລັດ ໄຊຍະພອນ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17 ແຂວງ ອັດຕະປື, ເປັນກຳມະການ;
 11. ທ່ານ ພັນໂທ ວິໄຊ ທໍ່ເພຍຫຼວງ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 18 ແຂວງ ໄຊສົມບູນ, ເປັນກຳມະການ.