ສະພາແຫ່ງຊາດແຫ່ງ ສປປ ລາວ-ລາຍລະອຽດຂອງເນື້ອໃນ
 

 

 1. ທ່ານ ທັນຕາ ກອງຜາລີ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 8 ແຂວງຫົວພັນ, ຮອງປະທານກຳມາທິການແຜນການ ການເງິນ ແລະກວດສອບ, ເປັນປະທານ;
 2. ທ່ານ ນາງ ວາລີ ເວດສະພົງ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເປັນຮອງປະທານ;
 3. ທ່ານ ພັນເອກ ຄຳຜອງ ວິຈິດ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 4 ແຂວງອຸດົມໄຊ, ເປັນກຳມະການ;
 4. ທ່ານ ນາງ ສວຍເພັດ ທອງສົມບັດ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 8 ແຂວງ ຫົວພັນ, ເປັນກຳມະການ;
 5. ທ່ານ  ປອ. ໄມສີ  ວຽງວິໄລ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 9 ແຂວງຊຽງຂວາງ, ເປັນກຳມະການ;
 6. ທ່ານ ນາງ ບັນດິດ ປະທຸມວັນ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 12 ແຂວງຄຳມ່ວນ, ເປັນກຳມະການ;
 7. ທ່ານ ປອ. ສຸກສະຫວັນ ໄຊສົມບັດ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ເປັນກຳມະການ;
 8. ທ່ານ ນາງ ໄຊຊົມຊື່ນ ໂພທິສານ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ເປັນກຳມະການ;
 9. ທ່ານ ອຳໄພ ຈິດມານົນ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 16 ແຂວງເຊກອງ, ເປັນກຳມະການ;
 10. ທ່ານ ພົງສະເໜ່ ຍຸຕິທຳ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15 ແຂວງຈຳປາສັກ, ເປັນກຳມະການ;
 11. ທ່ານ ນາງ ພອນມະນີ ຂຽນໄຊຍະວົງ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17 ແຂວງອັດຕະປື, ເປັນກຳມະການ.