ສະພາແຫ່ງຊາດແຫ່ງ ສປປ ລາວ-ລາຍລະອຽດຂອງເນື້ອໃນ
 

 

 1. ທ່ານ ອ້ວນ ພົມມະຈັກ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7 ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ຮອງປະທານກຳມາທິການ ກົດໝາຍ, ເປັນປະທານ;
 2. ທ່ານ ນາງ ໃບຄຳ ຂັດຕິຍະ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15 ແຂວງຈຳປາສັກ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະ ຊວງແຮງງານ, ສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມ, ເປັນຮອງປະທານ;
 3. ທ່ານ ນາງ ຄຳຟອງ ພູມວົງໄຊ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເປັນກຳມະການ;
 4. ທ່ານ ຮສ. ປອ. ລິນຄຳ ດວງສະຫວັນ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເປັນກຳມະການ;
 5. ທ່ານ ປອ. ທອງຈັນ ມະນີໄຊ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6 ແຂວງຫລວງພະບາງ, ເປັນກຳມະການ;
 6. ທ່ານ ບຸນໄທ ສີເທບ,  ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7 ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ເປັນກຳມະການ;
 7. ທ່ານ ສົມດີ ແກ້ວດາລາວິນ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10 ແຂວງວຽງຈັນ, ເປັນກຳມະການ;
 8. ທ່ານ ດຣ. ຄຳເພັດ ມະນີວົງ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 12 ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ເປັນກຳມະການ;
 9. ທ່ານ ປອ. ຄຳເຜີຍ ຜັນທະຈອນ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ເປັນກຳມະການ;
 10. ທ່ານ ຄຳຜັນ ຄູນສະຫວັນ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ເປັນກຳມະການ
 11. ທ່ານ ສຸບັນ ສະວະບຸດ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15 ແຂວງຈຳປາສັກ, ເປັນກຳມະການ.