1. ທ່ານ ນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍະເກດ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14 ແຂວງສາລະວັນ, ເລຂາທິການສະພາ ແຫ່ງຊາດ,  ເປັນປະທານ;
  2. ທ່ານ ວຽງທະວີສອນ ເທບພະຈັນ,  ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ຮອງປະທານ ກຳມາທິການການຕ່າງປະເທດ,  ຮອງປະທານ;
  3. ທ່ານ ບຸນທອງ ພົມມະຈັນ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເປັນກຳມະການ;
  4. ທ່ານ ຮສ.ປອ. ທອງສະລິດ ມັງໜໍ່ເມກ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເປັນກຳມະການ;
  5. ທ່ານ ປອ. ພົງສະຫວັນ ໄຊຍະວົງ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 4 ແຂວງອຸດົມໄຊ, ເປັນກຳມະການ;
  6. ທ່ານ ອາລຸນໄຊ ສູນນະລາດ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 8 ແຂວງ ຫົວພັນ, ເປັນກຳມະການ;
  7. ທ່ານ ທັນຕາ ກອງຜາລີ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 8 ແຂວງ ຫົວພັນ, ເປັນກຳມະການ;
  8. ທ່ານ ປອ. ຄຳເພັດ ມະນີວົງ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 12 ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ເປັນກຳມະການ;
  9. ທ່ານ ນາງ ອາລີ  ບົວຈູມ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 12 ແຂວງຄຳມ່ວນ, ເປັນກຳມະການ;
  10. ທ່ານ ປອ. ນາງ ສຸວັນເພັງ ບຸບຜານຸວົງ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ເປັນກຳມະການ.