1. ທ່ານ ປອ. ອານຸພາບ ຕຸນາລົມ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເປັນປະທານ;
  2. ທ່ານ ອະລຸນໄຊ ສູນນາລາດ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 8 ແຂວງ ຫົວພັນ, ເປັນຮອງປະທານ;
  3. ທ່ານ ຮສ.ປອ. ທອງສະລິດ ມັງໜໍ່ເມກ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເປັນກຳມະການ;
  4. ທ່ານ ໄຊພອນ ຄຸນສິລິເຮືອງ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 3 ແຂວງ ຫລວງນ້ຳທາ, ເປັນກຳມະການ;
  5. ທ່ານ ພັທ. ຄຳແປ້ນ ບຸດຈັນແພງ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6 ແຂວງ ຫລວງພະບາງ, ເປັນກຳມະການ;
  6. ທ່ານ ພົຈວ ຄຳສຸກ ວີອິນທະວົງ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7 ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ເປັນກຳມະການ;
  7. ທ່ານ ນາງ ອຳໄພວອນ ລ້ອມບຸນແພງ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 8 ແຂວງ ຫົວພັນ, ເປັນກຳມະການ;
  8. ທ່ານ ວິໄລສຸກ ພິມມະສອນ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 9 ແຂວງຊຽງຂວາງ, ເປັນກຳມະການ;
  9. ທ່ານ ສັນຍາ ປະເສີດ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ເປັນກຳມະການ;
  10. ທ່ານ ຄຳສີ ປ່ຽງວໍລະວົງ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15 ແຂວງຈຳປາສັກ, ເປັນກຳມະການ;
  11. ທ່ານ ບຸນສຸກ ຈອມວິສານ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 18 ແຂວງໄຊສົມບູນ, ເປັນກຳມະການ.