ສະພາແຫ່ງຊາດແຫ່ງ ສປປ ລາວ-ລາຍລະອຽດຂອງເນື້ອໃນ
 

 

 1. ທ່ານ ສາຍທອງ ແກ້ວດວງດີ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ປະທານກຳມາທິການກົດໝາຍຊາດ, ສະພາແຫ່ງ,  ເປັນປະທານ;
 2. ທ່ານ ເມກສະຫວັນ ພົມພິທັກ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15 ແຂວງຈຳປາສັກ, ເປັນຮອງປະທານ;
 3. ທ່ານ ພັນໂທ. ບົວເງິນ ຫົງໄຂຄຳ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເປັນກຳມະການ;
 4. ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ຄົມທະວົງ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6 ແຂວງຫລວງພະບາງ, ເປັນກຳມະການ;
 5. ທ່ານ ພັນໂທ ຄຳສາຍ ພັນດານຸວົງ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 11 ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ເປັນກຳມະການ;
 6. ທ່ານ ສົມເພັດ ອິນທະທິລາດ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ເປັນກຳມະການ;
 7. ທ່ານ  ພັນໂທ  ສົມພອນ ສຸດທິສົມບັດ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ເປັນກຳມະການ;
 8. ທ່ານ ນາງ ສຸນໄຖ ໄຊຍະແສງ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14 ແຂວງສາລະວັນ, ເປັນກຳມະການ;
 9. ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ອິນທິເສນ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14 ແຂວງສາລະວັນ, ເປັນກຳມະການ;
 10. ທ່ານ ພອນເພັດ ຄີວລາວົງ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 16 ແຂວງເຊກອງ, ເປັນກຳມະການ;
 11. ທ່ານ ເລັດ ໄຊຍະພອນ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17 ແຂວງອັດຕະປື, ເປັນກຳມະການ.