1. ທ່ານ ສາຍທອງ ແກ້ວດວງດີ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ປະທານກຳມາທິການກົດໝາຍຊາດ, ສະພາແຫ່ງ,  ເປັນປະທານ;
  2. ທ່ານ ເມກສະຫວັນ ພົມພິທັກ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15 ແຂວງຈຳປາສັກ, ເປັນຮອງປະທານ;
  3. ທ່ານ ພັນໂທ. ບົວເງິນ ຫົງໄຂຄຳ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເປັນກຳມະການ;
  4. ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ຄົມທະວົງ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6 ແຂວງຫລວງພະບາງ, ເປັນກຳມະການ;
  5. ທ່ານ ພັນໂທ ຄຳສາຍ ພັນດານຸວົງ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 11 ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ເປັນກຳມະການ;
  6. ທ່ານ ສົມເພັດ ອິນທະທິລາດ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ເປັນກຳມະການ;
  7. ທ່ານ  ພັນໂທ  ສົມພອນ ສຸດທິສົມບັດ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ເປັນກຳມະການ;
  8. ທ່ານ ນາງ ສຸນໄຖ ໄຊຍະແສງ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14 ແຂວງສາລະວັນ, ເປັນກຳມະການ;
  9. ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ອິນທິເສນ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14 ແຂວງສາລະວັນ, ເປັນກຳມະການ;
  10. ທ່ານ ພອນເພັດ ຄີວລາວົງ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 16 ແຂວງເຊກອງ, ເປັນກຳມະການ;
  11. ທ່ານ ເລັດ ໄຊຍະພອນ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17 ແຂວງອັດຕະປື, ເປັນກຳມະການ.