1. ທ່ານ ປອ. ວິໄລວົງ ບຸດດາຄຳ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 16 ແຂວງເຊກອງ, ປະທານກຳມາທິການແຜນ ການ, ການເງິນ ແລະ ກວດສອບ,    ເປັນປະທານ;
  2. ທ່ານ ສັນຍາ ປຣະເສີດ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ຮອງປະທານກຳມາທິການ ເສດຖະກິດ ເຕັກໂນໂລຊີ  ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ,    ເປັນຮອງປະທານ;
  3. ທ່ານ ຮສ. ປອ. ລິນຄຳ ດວງສະຫວັນ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເປັນກຳມະການ;
  4. ທ່ານ ຄຳເຜີຍ ວົງສາຄຳຜຸຍ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເປັນກຳມະການ;
  5. ທ່ານ ນາງ ຄຳພອນ ພິມມະຈັກ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 4 ແຂວງອຸດົມໄຊ, ເປັນກຳມະການ;
  6. ທ່ານ ນາງ  ສີລິພອນ  ສຸພັນທອງ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6 ແຂວງຫລວງພະບາງ, ເປັນກຳມະການ;
  7. ທ່ານ ວິໄລສຸກ ພິມມະສອນ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 9 ແຂວງຊຽງຂວາງ, ເປັນກຳມະການ;
  8. ທ່ານ ປອ. ຫົງຄຳ ສຸວັນນະວົງ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10 ແຂວງວຽງຈັນ, ເປັນກຳມະການ;
  9. ທ່ານ ປອ. ລີເບີ  ລີບົວປາວ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 11  ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ເປັນກຳມະການ;
  10. ທ່ານ ນາງ ປອ. ສຸວັນເພັງ ບຸບຜານຸວົງ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ເປັນກຳມະການ;
  11. ທ່ານ ສາຍທອງ ໄຊຍະວົງ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15 ແຂວງຈຳປາສັກ, ເປັນກຳມະການ.