ສະພາແຫ່ງຊາດແຫ່ງ ສປປ ລາວ-ລາຍລະອຽດຂອງເນື້ອໃນ
 

 

 1. ທ່ານ ນາງ ບົວພັນ ລີໄກຢາ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7 ແຂວງໄຊຍະບູລີ,ປະທານກຳມາທິການບັນດາ ເຜົ່າ, ເປັນປະທານ;
 2. ທ່ານ ມະນີໂສ ຊາມົນຕີ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17 ແຂວງອັດຕະປື, ຮອງປະທານກຳມາທິການ ແຜນການ ການເງິນ ແລະກວດສອບ, ເປັນຮອງປະທານ;
 3. ທ່ານ ນາງ ສົມຈັນ ຈິດວົງເດືອນ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 4 ແຂວງອຸດົມໄຊ, ເປັນກຳມະການ;
 4. ທ່ານ ອາລຸນໄຊ ສູນນະລາດ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 8 ແຂວງຫົວພັນ, ເປັນກຳມະການ;
 5. ທ່ານ ພັນເອກ ຄຳເຄນ ອຸດຕະມາ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10 ແຂວງວຽງຈັນ, ເປັນກຳມະການ;
 6. ທ່ານ ນາງ ບັນດິດ ປະທຸມວັນ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 12 ແຂວງຄຳມ່ວນ, ເປັນກຳມະການ;
 7. ທ່ານ ທອງດີ ຈັນທະວົງ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14 ແຂວງສາລະວັນ, ເປັນກຳມະການ;
 8. ທ່ານ ພົງສະເໜ່ ຍຸຕິທຳ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ15 ແຂວງຈຳປາສັກ, ເປັນກຳມະການ;
 9. ທ່ານ ນາງ ທະວີໄສ ພະສະຖານ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15 ແຂວງຈຳປາສັກ, ເປັນກຳມະການ;
 10. ທ່ານ ພອນເພັດ ຄິວລະວົງ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 16 ແຂວງເຊກອງ, ເປັນກຳມະການ;
 11. ທ່ານ ເພັດແກ້ວ ເຮືອງປັນຍາ, ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17 ແຂວງອັດຕະປື, ເປັນກຳມະການ.