1 ທ່ານ ຈອມສີ ລັດຕະນະປັນ
2 ທ່ານ ນາງ ທຸມມາລີ ວົງພະຈັນ
3 ທ່ານ ພັທ. ຫຸມແພງ ອິນທະຈັກ
4 ທ່ານ ວິລະພັນ ສິລິທຳ
5 ທ່ານ ນາງ ບົວຄົມ ຂານສຸວົງ
6 ທ່ານ ພັທ. ເນັ່ງສີດາ ເບຼຍລືມົວ