ສະພາແຫ່ງຊາດແຫ່ງ ສປປ ລາວ-ລາຍລະອຽດຂອງເນື້ອໃນ
 

 

1

ທ່ານ ສົມລິດ ສີຜາວັນ

2 ທ່ານ ນາງ ຄຳຈອມພູ ສິລິທຳ
3

 

ທ່ານ ນາງ ບຸນພອນ ເຮືອງມະນີ

4

ທ່ານ ເຄນທອງ ນວນທະສິງ

5 ທ່ານ ພັນໂທ ຫຸມແພງ ອິນທະຈັກ