1

ທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້

 

2

ທ່ານ ສາຍສະໜອນ ຄົມທະວົງ

3

ທ່ານ ບຸນສົມ ຄຸນມະນີ

4

 

ທ່ານ ປອ. ສີນາວາ ສຸພານຸວົງ

 

5

 

ທ່ານ ປອ. ທອງຈັນ ມະນີໄຊ

6 ທ່ານ ຄຳແພງ ວິລະພັນ
7 ທ່ານ ຄຳຫລ້າ ລຽນປະດິດ
8 ທ່ານ ພັອ ແປ້ນຄຳ ບຸດຈັນເພັງ
9 ທ່ານ ນາງ ວຽນວິໄລ ດີລະພັນ
10 ທ່ານ ນາງ ສິລິພອນ ສຸພັນທອງ