1

ທ່ານ ສົມລິດ ເປືອກແກ້ວ

2 ທ່ານ ນາງ ອິດມະນີ ຈັນທະຄູນ
3 ທ່ານ ນາງ ບົວພັນ ລີໄກຢາ
4 ທ່ານ ພົນຈັດຕະວາ ຄຳສຸກ ວີອິນທະວົງ
5 ທ່ານ ຈັດຕະວາ ແກ້ວຄຳເພັດ
6

ທ່ານ ເພັກ ອ່ອນດາວົງ

7 ທ່ານ ບຸນໄທ ສີເທບ