1 ທ່ານ ນາງ ອຳໄພວອນ ລ້ອມບຸນແພງ
2 ທ່ານ ຄຳແພງ ວິລະພັນ
3 ທ່ານ ຄອນປະພັນ ເລືອງສີຈັນທອງ
4 ທ່ານ ແກ້ວຈະເລີນ ເຊ່ຍຢີ້ງຢ່າງ
5 ທ່ານ ປອ. ສະຖາບັນດິດ ອິນສີຊຽງໃໝ່
6 ທ່ານ ສີຄຳ ບຸນມີໄຊ
7 ທ່ານ ນາງ ສວຍເພັດ ທອງສົມບັດ