1 ທ່ານ ບຸນເພັງ ສາຍນໍລະດີ
2 ທ່ານ ສົມດີ ແກ້ວດາລາວິນ
3

 

 

ທ່ານ ປອ. ສົມພູ ດວງສະຫວັນ

 

 

4

 

ທ່ານ ພົຈວ ຄຳຜາງ ກອງຈັນສີ

 

5

 

ທ່ານ ນາງ ບົວວັນ ທຳມະວົງ

 

6 ທ່ານ ຄຳບົງ ຄອນສະຫວັນ
7 ທ່ານ ພັອ ຄຳເຄນ ອຸດຕະມາ
8 ທ່ານ ນາງ ແຖວເງິນ ຊາມົນຕີ
9 ທ່ານ ປອ ຫົງຄຳ ສຸວັນນະວົງ