1 ທ່ານ ນາງ ປິ່ງຄຳ ລາຊະສິມມາ
2 ທ່ານ ປອ. ສຸວັນນີ ໄຊຊະນະ
3 ທ່ານ ເລື່ອນວິໄລ ຈັນທະລາພັນ
4 ທ່ານ ພັອ. ຄຳສາຍ ພັນດານຸວົງ
5 ທ່ານ ໜູພັນ ອຸດສາ
6 ທ່ານ ນາງ ຂັນທອງ ພັນທະຈັກ
7 ທ່ານ ອຸດົມ ວົງໄກສອນ