1

 

ທ່ານ ນາງ ສີໃສ ລືເດດມູນສອນ

 

2

 

ທ່ານ ປອ ສຸວັນນີ ໄຊຊະນະ

 

3 ທ່ານ ນາງ ສີໄຄ ສີປະເສີດ
4

ທ່ານ ລົມ ແພງສຸກ

5  

ທ່ານ ປອ. ລີເບີ ລີບົວປາວ

 

6 ທ່ານ ພັອ ສາຍຄຳ ພັນດານຸວົງ