1 ທ່ານ ປອ. ນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ
2 ທ່ານ ກົງແກ້ວ ມີວໍລະຈັກ
3 ທ່ານ ຄຳຜັນ ຄູນສະຫວັນ
4 ທ່ານ ຈັນທະວົງ ແສນອາມາດມົນຕີ
5 ທ່ານ ພອນສານ ວິໄລເມັ້ງ
6 ທ່ານ ສັນຍາ ປຣະເສີດ
7 ທ່ານ ພົຈວ. ປອ. ມາລາ ວິລະຈິດ
8 ທ່ານ ສະແຫວງ ນັນທະວົງ
9 ທ່ານ ທອງໄສ ອິນທິແສງ
10 ທ່ານ ປອ. ນາງ ບົວໄຂ ເພັງພະຈັນ
11 ທ່ານ ພັທ. ຄູນສະໄໝ ລິນສັນຍາ
12 ທ່ານ ໄຊຍະເດດ ຜຸຍຍະວົງ
13 ທ່ານ ປອ. ສຸລາພອນ ອິນທະວົງ
14 ທ່ານ ຄຳປານ ເຄນວົງສັກ
15 ທ່ານ ປອ. ສຸກສະຫວັນ ໄຊສົມບັດ
16 ທ່ານ ນາງ ໄຊຊົມຊື່ນ ໂພທິສານ
17 ທ່ານ ວໍລະສິດ ສີວົງດາວ
18 ທ່ານ ນາງ ຫົງຄຳ ໄຊຍະຄົມ
19 ທ່ານ ພັທ. ແສງກາ ສຸວັນນະຄົງ
20 ທ່ານ ພູຂົງ ຈິດຮູບໂລກ