1 ທ່ານ ສີເຮັງ ຫອມສົມບັດ
2 ທ່ານ ສຸບັນ ສະວະບຸດ
3 ທ່ານ ຄຳສິງ ໄຊສົມແພງ
4 ທ່ານ ປະເດີມພອນ ສົນທະນີ
5 ທ່ານ ຂັນໄຊ ລັດຖະເຮົ້າ
6 ທ່ານ ນາງ ພອນເພັດ ອຸ່ນແກ້ວ
7 ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ອິນທິເສນ
8 ທ່ານ ນາງ ທອງໃບ ໄຊຍະສານ
9 ທ່ານ ສຸກສະຫວັນ ຈັນທິສຸກ