1 ທ່ານ ນາງ ມະນີພອນ ໄຊສົມພູ
2 ທ່ານ ມະນີໂສ ຊາມູນຕີ
3 ທ່ານ ນາງ ພອນມະນີ ຂຽນໄຊຍະວົງ
4 ທ່ານ ຄຳປະສົງ ລາດຊະຈັກ
5 ທ່ານ ສຸກສຳລານ ໄຊຍະແສງ
6 ທ່ານ ພັທ.ປອ. ບຸນຊູ ສຸລິນັນທອງ