1. ທ່ານ ສຈ.ປອ. ຈະເລີນ ເຢຍປາວເຮີ   ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10        ເປັນປະທານ

2. ທ່ານ ອໍາໄພ ຈິດມານົນ 

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15        ເປັນຮອງປະທານ

3. ທ່ານ ພັອ.ປອ ພູທອນ ວໍລະເພັດ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10        ເປັນຮອງປະທານ

4. ທ່ານ ຮສ.ວຽງວິໄລ ທ່ຽງຈັນໄຊ 

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1          ເປັນກໍາມະການ

5. ທ່ານ ນາງ ສົມພຽນ ວົງໄຊ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1          ເປັນກໍາມະການ

6. ທ່ານ ນາງ ສີສູນທອນ ສ.ຜາບມີໄຊ 

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 2          ເປັນກໍາມະການ

7. ທ່ານ ນາງ ຈັນມະນີ ດວງພາສຸກ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 2         ເປັນກໍາມະການ

8. ທ່ານ ກົງເພັດ ແກ້ວບົວພາ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 3          ເປັນກໍາມະການ

9. ທ່ານ ຄໍາມະນີ ໄຊດວງດາ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 4          ເປັນກໍາມະການ

10. ທ່ານ ນາງ ບົວຄົມ ຂານສຸວົງ 

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 5          ເປັນກໍາມະການ

11. ທ່ານ ວົງສະຫວັນ ເທບພະຈັນ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6          ເປັນກໍາມະການ

12. ທ່ານ ເພັງນິລັນ ຄໍາພັນເພັງ  

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7          ເປັນກໍາມະການ

13. ທ່ານ ນາງ ອໍາໄພວອນ ລ້ອມບຸນແພງ   

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 8          ເປັນກໍາມະການ

14. ທ່ານ ວຽງໄຊ ສີວິໄລ 

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 9          ເປັນກໍາມະການ

15. ທ່ານ ພັທ. ບຸນນໍາ ຈັນທອງສີ 

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10          ເປັນກໍາມະການ

16. ທ່ານ ປອ. ສຸວັນນີ ໄຊຊະນະ   

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 11          ເປັນກໍາມະການ

17. ທ່ານ ໂຕເຊີນ ອຸດທັດສີ 

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 12          ເປັນກໍາມະການ

18. ທ່ານ ກົງແກ້ວ ມີວໍລະຈັກ   

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13          ເປັນກໍາມະການ

19. ທ່ານ ນາງ ພອນເພັດ ອຸ່ນແກ້ວ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14          ເປັນກໍາມະການ

20. ທ່ານ ສຸກສະຫວັນ ຈັນທິສຸກ 

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14          ເປັນກໍາມະການ

21. ທ່ານ ແກ້ວລັດຕະນະ ສີຫາວົງ    

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15          ເປັນກໍາມະການ

22. ທ່ານ ນາງ ໄຮມະນີ ວົງໜໍ່ແກ້ວ 

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 16         ເປັນກໍາມະການ

23. ທ່ານ ຄໍາປະສົງ ລາດຊະຈັກ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17         ເປັນກໍາມະການ

24. ທ່ານ ພັທ. ປອ ບຸນຊູ ສຸລິນັນທອງ 

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17          ເປັນກໍາມະການ

25. ທ່ານ ແດງ ປະທຸມທອງ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 18          ເປັນກໍາມະການ