1 ທ່ານ ນາງ ບົວຄຳ ທິບພະວົງ                ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1    ປະທານ
2 ທ່ານ ຄຳແພງ ວິລະພັນ                          ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6    ຮອງປະທານ
3 ທ່ານ ກົງຈີ ຢ່າງຈື                                 ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 2    ຮອງປະທານ

4

ທ່ານ ນາງ ສີໃສ ລືເດດມູນສອນ                ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 11    ກຳມະການ
5 ທ່ານ ບົວເກດ ພົມມະຈັນ                        ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1    ກຳມະການ
6 ທ່ານ ກົງເພັດ ແກ້ວບົວພາ                       ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 3    ກຳມະການ
7 ທ່ານ ບຸນລອດ ອ່ອນພະຈັນ                       ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 4    ກຳມະການ
8 ທ່ານ ພັເອກ. ຄໍາຜ່ອງ ວິຈິດ                         ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 4    ກຳມະການ
9 ທ່ານ ພັນໂທ. ຫຸມແພງ ອິນທະຈັກ                 ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 5    ກຳມະການ
10 ທ່ານ ນາງ ວຽນວິໄລ ດີລະພັນ                  ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6    ກຳມະການ
11 ທ່ານ ເພັກ ອ່ອນດາວົງ                          ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7    ກຳມະການ
12 ທ່ານ ນາງ ອຳໄພວອນ ລ້ອມບຸນແພງ       ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ  ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ  8    ກຳມະການ
13 ທ່ານ ພັທ. ວັນທອນ ສອນທະວົງ            ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ  ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ  9    ກຳມະການ
14 ທ່ານ ບຸນເພັງ ສາຍນໍລະດີ                    ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10    ກຳມະການ
15 ທ່ານ ພັອ. ຄໍາສາຍ ພັນດານຸວົງ              ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 11    ກຳມະການ
16 ທ່ານ ທິບພະຈັນ ໂພໄຊ                        ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 12     ກຳມະການ
17 ທ່ານ ນາງ ຄຳເພັງ ວິໄລທອງ                  ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13     ກຳມະການ
18 ທ່ານ ຫວັນຄຳ ອິນທິຈັກ                       ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13    ກຳມະການ
19 ທ່ານ ນາງ ສູນໄຖ ໄຊຍະແສງ                  ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14     ກຳມະການ
20 ທ່ານ ສົມໄຊ ສີຫາຈັກ                    ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15    ກຳມະການ
21 ທ່ານ ດົງເພັດ ພະຍົນ                           ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 16     ກຳມະການ
22 ທ່ານ ບົວລະພັນ ວົງຊາລະຊິດ                  ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17    ກຳມະການ
23 ທ່ານ ພັນໂທ. ວິໄຊ ທໍ່ເພຍຫຼວງ                   ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 18    ກຳມະການ