1 ທ່ານ ນາງ ບົວພັນ ລີໄກຢາ                       ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7    ປະທານ
2 ທ່ານ ນາງ ວັນເພັງ ແກ້ວນະຄອນ                 ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 9     ຮອງປະເທດ
3 ທ່ານ ຄໍາຈັນ ໂສຕາປະເສີດ                      ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ  18    ຮອງປະທານ
4 ທ່ານ ພົນໂທ. ແສງນວນ ໄຊຍະລາດ                  ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13    ກຳມະການ
5 ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ                ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ  ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ  1     ກຳມະການ
6 ທ່ານ ບຸນທອງ ພົມມະຈັນ                            ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1     ກຳມະການ
7 ທ່ານ ພຸດ ສີມມາລາວົງ                 ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ  ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ  1    ກຳມະການ
8 ທ່ານ ຈັນເປົ່າ ສຸລະວົງ                               ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 2     ກຳມະການ
9 ທ່ານ ນາງ ເກສອນ ແສງຍະວົງ                     ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 3    ກຳມະການ
10 ທ່ານ ນາງ ຄຳພອນ ພິມມະຈັນ                    ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 4    ກຳມະການ
11 ທ່ານ ສົມລິດ ສີພາວັນ                               ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 5    ກຳມະການ
12 ທ່ານ ທອງຈັນ ມະນີໄຊ                        ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6    ກຳມະການ
13 ທ່ານ ຄຳຫຼ້າ ລຽນປະດິດ                           ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6    ກຳມະການ
14 ທ່ານ ນາງ ອິດມະນີ ຈັນທະຄູນ                    ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7    ກຳມະການ
15 ທ່ານ ຄຳວອນ ບຸນທະວົງ                           ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 8    ກຳມະການ
16 ທ່ານ ໄມສີ ວຽງວິໄລ                        ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ  ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ  9    ກຳມະການ
17 ທ່ານ ນາງ ບົວວັນ ທຳມະວົງ                      ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10    ກຳມະການ
18 ທ່ານ ນາງ ສີໄຄ ສີປະເສີດ                        ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 11    ກຳມະການ
19 ທ່ານ ນາງ ອາລີ ບົວຈູມ                           ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 12     ກຳມະການ
20 ທ່ານ ບຸນເຕັມ ຊວງສາຍະວົງ                    ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13     ກຳມະການ
21 ທ່ານ ນາງ ໄຊຊົມຊື່ນ ໂພທິສານ                 ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13     ກຳມະການ
22 ທ່ານ ສົມເລັດ ຈຸນລະມະນີ                        ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14     ກຳມະການ
23 ທ່ານ ມະນີວົງ ແສນລາດ                        ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15     ກຳມະການ
24 ທ່ານ ນາງ ໃບຄຳ ຂັດທິຍະ                     ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15     ກຳມະການ
25 ທ່ານ ພົງສະເໜ່ ຍຸຕິທໍາ                          ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15     ກຳມະການ
26 ທ່ານ ນາງ ໄຮມະນີ ວົງໜໍ່ແກ້ວ                  ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 16     ກຳມະການ
27 ທ່ານ ນາງ ພອນມະນີ ຂຽນໄຊຍະວົງ            ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17     ກຳມະການ
28 ທ່ານ ບຸນສຸກ ຈອມວິສານ                        ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 18    ກຳມະການ