1 ທ່ານ  ສົມພູ ດວງສະຫວັນ                   ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10     ປະທານ
2 ທ່ານ ນາງ ພອນເພັດ ບຸບຜາ           ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ  ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ  1    ຮອງປະທານ
3 ທ່ານ ນາງ ມະນີວັນ ເຢຍປາວເຮີ                ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 8     ຮອງປະທານ
4 ທ່ານ ນາງ ຄຳຟອງ ພູມວົງໄຊ                    ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1    ກຳມະການ
5 ທ່ານ ນາງ ເກດມະນີ ບັນດາສັກ                  ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1     ກຳມະການ
6 ທ່ານ ບົວທອງ ອຸແສງຄໍາ                          ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 2    ກຳມະການ
7 ທ່ານ ຄຳຫຼ້າ ພິລະຕ່ອມ                             ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 3    ກຳມະການ
8 ທ່ານ ນາງ ສົມຈັນ ຈິດວົງເດືອນ                  ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 4    ກຳມະການ
9 ທ່ານ ສົມລິດ ສີພາວັນ                             ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 5     ກຳມະການ
10 ທ່ານ ບຸນສົມ ຄຸນມະນີ                         ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ  ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ  6     ກຳມະການ
11 ທ່ານ ນາງ ອິດມະນີ ຈັນທະຄູນ                  ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7     ກຳມະການ
12 ທ່ານ ນາງ ສວຍເພັດ ທອງສົມບັດ           ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ  ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ  8     ກຳມະການ
13 ທ່ານ ນາງ ແສງຄຳ ຊົ່ງຊະນະ                    ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 9     ກຳມະການ
14 ທ່ານ ນາງ ບົວວັນ ທຳມະວົງ                    ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10     ກຳມະການ
15 ທ່ານ ລົມ ແພງສຸກ                              ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 11     ກຳມະການ
16 ທ່ານ ຄຳເພັດ ມະນີວົງ                    ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 12     ກຳມະການ
17 ທ່ານ ນາງ ວຽງມະນີ ຈັນທະນະສິນ              ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 12     ກຳມະການ
18 ທ່ານ ບຸນເຕັມ ຊວງສາຍະວົງ                    ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13     ກຳມະການ
19 ທ່ານ  ສຸກສະຫວັນ ໄຊສົມບັດ              ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13     ກຳມະການ
20 ທ່ານ ສະຫວັນຄອນ ຣາຊະມຸນຕີ                ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14    ກຳມະການ
21 ທ່ານ ນາງ ສູນໄຖ ໄຊຍະແສງ                    ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14     ກຳມະການ
22 ທ່ານ ນາງ ທັດສະດາພອນ ແສງສຸລິຍາ       ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15     ກຳມະການ
23 ທ່ານ ນາງ ແສງສຸວັນ ຊຸຍພະສິດ              ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15     ກຳມະການ
24 ທ່ານ ນາງ ໄຮມະນີ ວົງໜໍ່ແກ້ວ                ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 16      ກຳມະການ
25 ທ່ານ ນາງ ພອນມະນີ ຂຽນໄຊຍະວົງ            ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17     ກຳມະການ
26 ທ່ານ ບຸນສຸກ ຈອມວິສານ                      ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 18     ກຳມະການ