ແນະນຳ ແລະສ້າງຄວາມເຂົ້າໃນກ່ຽວກັບໂຄງການຮ່ວມືເພື່ອສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ປະຊາຊົນຕໍ່ ສພຂ

12/03/2019 00:00 -

(ສພຊ) ໃນວັນທີ 7 ມີນາ 2019 ທີ່ຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ (ຫລັກ 6) ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແນະນຳ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ໂຄງການຮ່ວມມືເພື່ອສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ (PACE) ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍະເກດ ເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ, ເຂົ້າຮ່ວມມີ ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອລ້າຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ຫົວພັນ, ວຽງຈັນ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື ແລະ ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈໍານວນໜຶ່ງ.

          ທັງນີ້, ກໍເພື່ອແນະນໍາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ເນື້ອໃນຮ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ໂຄງການຮ່ວມມືເພື່ອສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ (PACE) ຢູ່ 6 ແຂວງເປົ້າໝາຍ ແລະ ເພື່ອນໍາເອົາຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ສະເໜີຂໍເອກະສານການສະໜັບສະໜູນ-ຮ່ວມມື ຈາກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງແຂວງເປົ້າໝາຍ ປະກອບໃສ່ເອກະສານການອະນຸມັດໂຄງການ PACE. ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຍັງໄດ້ສົນທະນາ ແລະ ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໂຄງການຮ່ວມມືເພື່ອສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ບາງລະບຽບການໃນການນໍາໃຊ້ງົບປະມານຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຈາກທ່ານ ຄໍາພີ ຄໍາມາວົງ ຫົວໜ້າແຜນງານ ອົງການອ໊ອກສະຟາມ ແລະ ທ່ານ ຈໍາພອນ ພົງສະຫວັດ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບດ້ານການເງິນໂຄງການດັ່ງກ່າວ; ການສະເໜີເອກະສານທີ່ຕ້ອງການ ເພື່ອປະກອບໃສ່ເອກະສານອະນຸມັດດໍາເນີນໂຄງ ໃຫ້ແກ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.

          ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານຈາກອົງການອ໊ອກສະຟາມ.

(ທຸງໄຊ ວິໄລພອນ)