ກໍາມາທິການການຕ່າງປະເທດລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ

10/10/2019 00:00 -

 

       ກໍາມາທິການການຕ່າງປະເທດລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍໃນຂົງເຂດວຽກງານການຕ່າງປະເທດ ທີ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງຫົວພັນ ແຕ່ວັນທີ 29 ກັນຍາ - 5 ຕຸລາ 2019. ນໍາພາໂດຍ ທ່ານ ເຄນທອງ ນວນທະສິງ, ຮອງປະທານກໍາມາທິການການຕ່າງປະເທດ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ 
      ຈຸດປະສົງຂອງການລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອຊຸກຍູ້ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍໃນຂົງເຂດວຽກງານການຕ່າງປະເທດ, ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ (ODA), ການຄຸ້ມຄອງ INGOs, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄ້າມະນຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ບັນຫາການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຕັ້ງພູມລໍາເນົາຕາມລໍາພັງໃຈ ລຽບຕາມບໍລິເວນຊາຍແດນ ແລະ ການແຕ່ງງານທີ່ຜິດກົດໝາຍຂອງປະຊາຊົນລາວ-ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນຫາການຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າງປະເທດເຂົ້າ-ອອກເມືອງແບບຜິດກົດໝາຍ. 
      ໃນການລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາໃນຄັ້ງນີ້ ຄະນະໄດ້ພົບປະການນໍາຂອງ 2 ແຂວງ ແລະ ຮັບຟັງລາຍງານຈາກບັນດາພະແນກການຕ່າງໆກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ 2 ແຂວງ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຈໍາດ່ານສາກົນ ນໍ້າກັ່ນ ແລະ ດ່ານສາກົນນໍ້າໂສຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄະນະຍັງໄດ້ລົງໄປຢ້ຽມຢາມ ໂຄງການຟາມລ້ຽງງົວ ທີ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນໜອງຄ້າງ ທີ່ ແຂວງຫົວພັນຕື່ມອີກ.