ຄລສ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພາຍໃນກົມບໍລິຫານ-ພິທີການ

20/01/2020 00:00 -

(ສພຊ) ລະຫວ່າງວັນທີ 11-12 ມັງກອນ 2020 ທີ່ເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ (ຄລສ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນພາຍໃນກົມບໍລິຫານ-ພິທີການ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍະເກດ ເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ; ມີວິທະຍາກອນຈາກກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ບັນດາຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຕະຫລອດຮອດພະນັກງານວິຊາການພາຍໃນກົມບໍລິຫານ-ພິທີການ ຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາແຂກຖືກເຊີນຈາກສະພາປະຊາຊົນແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕາມພາລະບົດບາດ, ການເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ທາງດ້ານວຽກງານການຄຸ້ມຄອງການປະມູນຈັດຊື້ສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ, ຫລັກການລວມຂອງວຽກງານພິທີການ ແລະ ລະບຽບການຕ້ອນຮັບແຂກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ, ວິທີເກັບກໍາຂໍ້ມູນຊັບສິນ, ຂຶ້ນບັນຊີ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ ທີ່ປິ່ນອ້ອມນັບມື້ດີຂຶ້ນ.

ໃນພິທີໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ນາງ ສວນສະວັນ ວິຍະເກດ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນວ່າ: ວຽກງານບໍລິຫານ-ຈັດການ, ພິທີການ, ການຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ, ການຄຸ້ມຄອງເຄຫາສະຖານ ແລະ ຊັບສິນ ພາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ເປັນວຽກງານໃຈກາງທີ່ສໍາຄັນໃນການຂັບເຄື່ອນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ພາຍໃນສໍານັກງານ ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຫັນວ່າພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍບັນຫາ ໂດຍສະເພາະວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ການບໍລິການດ້ານພິທີການ ເຊັ່ນ: ຮັບໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວຂອງການນໍາ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ການຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ ເຊັ່ນ: ການປະກອບລົດໃຫ້ແກ່ການນໍາ, ການຈັດສັນລົດລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ແລະ ການສ້ອມແປງບໍາລຸງຮັກສາລົດ; ການຄຸ້ມຄອງເຄຫາສະຖານ ແລະ ຊັບສິນ ເຊັ່ນ: ການສ້ອມແປງອາຄານເກົ່າ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍອຸປະກອນຮັບໃຊ້ພາຍໃນອາຄານ, ການເກັບກໍາບັນຊີຊັບສິນ ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນຫ້ອງການ ແລະ ອື່ນໆ ຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມນີ້ຂຶ້ນ ເພື່ອພ້ອມກັນແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ຕໍ່ບັນດາເອກະສານທີ່ນໍາສະເໜີນີ້ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍ ເນື່ອງຈາກກ່ຽວພັນໂດຍກົງ ຕໍ່ການຍົກສູງການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະຂອງກົມບໍລິຫານ-ພິທີການ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ທ່ານເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ຍັງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ບັນດານັກວິທະຍາກອນ ແລະ ນັກສໍາມະນາກອນ ຕັ້ງໃຈຄົ້ນຄວ້າຮໍ່າຮຽນ, ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ແລກປ່ຽນຢ່າງສ້າງສັນ, ກົງໄປກົງມາ ແລະ ມີເຫດມີຜົນ ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບສູງ ແນໃສ່ການນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ, ເໝາະສົມກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຈຸດພິເສດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ທັງເປັນການເພີ່ມທະວີໃນການເປັນເສນາທິການໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

          ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບບົດຮຽນຄຸ້ມຄອງການປະມູນຈັດຊື້ສິນຄ້າ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການສ້ອມແປງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ຈາກຮັກສາການຫົວໜ້າພະແນກຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງລັດ ກົມງົບປະມານແຫ່ງລັດ ກະຊວງການເງິນ; ບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ, ວິທີການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຊັບສິນ, ຂຶ້ນບັນຊີ, ຂຶ້ນທະບຽນກໍານົດເລກລະຫັດ, ເລກທະບຽນສັງລວມຊັບສິນ, ການເຂົ້າລະຫັດຕາຕະລາງ ແລະ ການສະສາງຊັບສິນ ແລະ ບົດຮຽນກ່ຽວກັບຫລັກການລວມຂອງວຽກງານພິທີການ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຕ້ອນຮັບແຂກພາຍໃນ ແລະ ແຂກຕ່າງປະເທດ ຈາກຫົວໜ້າກົມພິທີການທູດກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.  ນອກຈາກນີ້ ຄະນະກົມ ແລະ ຄະນະພະແນກ ກົມບໍລິຫານ-ພິທີການ ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວຽກງານບໍລິຫານພິທີການ, ການຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ, ການຄຸ້ມຄອງເຄຫາສະຖານ ແລະ ຊັບສິນ.  ນອກຈາກນັ້ນ  ນັກສໍາມະນາກອນ ຍັງໄດ້ຜັດປ່ຽນກັນປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໂອ້ລົມສົນທະນາໃສ່ບັນຫາທີ່ຕົນເອງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃສ່ຫົວຂໍ້ບົດດັ່ງກ່າວ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ບົດຮຽນທີ່ນໍາມາໃຊ້ປະຕິບັດເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງ.