ສພຊ ຈັດເຝິກອົບຮົມ ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼັງໃໝ່

04/06/2020 00:00 -

    (ສພຊ) ເພື່ອເປັນການກະກຽມໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານບໍລິຫານຕ່າງໆ  ໃນອາຄານສະພາແຫ່ງຊາດຫລັງໃໝ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຖານເຕັກນິກໃນການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການທີ່ຈະມາບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາວຽກງານລະບົບອາຄານຫໍສະພາແຫ່ງຊາດຫລັງໃໝ່ ມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບແບບ ແລະ ຄໍາແນະນໍາເຕັກນິກທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນໂຄງການປຸກສ້າງຫໍສະພາແຫ່ງຊາດຫລັງໃໝ່. ໃນວັນທີ 29 ພຶດສະພາ 2020 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ) ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມການບໍລິການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາວຽກງານລະບົບອາຄານຫໍສະພາແຫ່ງຊາດຫລັງໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການທີ່ຈະມາຮັບຜິດຊອບວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ເກດແກ້ວ ສີຫາລາດ ຮອງປະທານກໍາມາທິການແຜນການ ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ, ຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາການປຸກສ້າງ, ຜູ້ປະຈໍາການຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການ; ມີບັນດາທ່ານຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານໂຄງການ; ວິທະຍາກອນທີ່ຖືກເຊີນ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການເປົ້າໝາຍເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ເອກະສານຕົ້ນຕໍຂອງໂຄງການ ໂດຍທ່ານຮອງປະທານກໍາມາທິການແຜນການ ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ, ຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາການປຸກສ້າງ, ຜູ້ປະຈໍາການຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການ; ລະບົບໂຄງສ້າງ ແລະ ບັນດາເຕັກນິກຂອງໂຄງການ ຈາກ SPMB ແລະ ແມ່ທັບນ້ອຍທີ 11; ບົດຮຽນການຄຸ້ມຄອງໄອທີ ຂອງຫ້ອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ຈາກຮອງຫົວໜ້າກົມເລຂານຸການສະພາແຫ່ງຊາດ. ນອກຈາກນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ຍັງໄດ້ລົງຢ້ຽມຊົມຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ (ຫລັກ 6) ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເພື່ອສຶກສາການຕິດຕັ້ງລະບົບໄອທີໃນຫ້ອງປະຊຸມ.