ກຳມາທິການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ແຜນງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ

29/03/2018 00:00 -

(ສພຊ) ວັນທີ 20 ມີນາຜ່ານມາ, ທີ່ສູນເຝິກອົບຮົມສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ກໍາມາທິການວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ (ກວທສ) ສະພາແຫ່ງຊາດ  ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແຜນງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນໃຫ້ແກ່ຄະນະນໍາ ແລະ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມພູ ດວງສະຫວັນ ປະທານ ກວທສ; ເຂົ້າຮ່ວມມີບັນດາທ່ານຮອງປະທານ ກວທສ, ສສຊ ທີ່ເປັນກໍາມະການຂອງສະມາຄົມສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມວຽກງານປະຊາ ກອນ ແລະ ການພັດທະນາ (ສສປພ) ທີ່ປະຈໍາຢູ່ 18 ເຂດເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການອາຫານໂລກ WFP, UNFPA, ອົງການ Plan International, ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ.

        ທັງນີ້, ກໍເພື່ອເປັນການຊ່ວຍເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການມອບ-ຮັບແຜນງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຮ່ວມມື, ວາງແຜນ, ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຈັດສັນງົບປະມານເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸກຍູ້ຂັ້ນຊຸມຊົນໃນການເປັນເຈົ້າການຕໍ່ວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.

        ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ສຸມໃສ່ບາງເນື້ອໃນທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຮັບຟັງການລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາ ແລະ ສະພາບລວມຂອງແຜນງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ຂອງ ສປປລາວ; ຜົນກະທົບຂອງວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ຕໍ່ຕົວຊີ້ບອກດ້ານການສຶກສາ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການວິໄຈຜົນປະໂຫຍດໃນການລົງທຶນຕໍ່ວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ; ຮັບຟັງບົດສະເໜີແຜນມອບ-ຮັບແຜນງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ແຜນສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ຊຸມຊົນ. ຫລັງຈາກນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໄດ້ປຶກສາຫາລືຢ່າງກົງໄປກົງມາຕໍ່ແຕ່ລະບົດລາຍງານ.

        ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານປະທານ ກວທສ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະນາໃນປີ 2015 ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປລາວ ຈຶ່ງໄດ້ອະນຸມັດທົດລອງໂຄງການອາຫານເສີມໂດຍການຮ່ວມມືກັບອົງການອາຫານໂລກ ນັບແຕ່ປີ 2002 ເປັນຕົ້ນມາ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການອາຫານເສີມໃນເຂດເປົ້າໝາຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການຮຽນດີຂຶ້ນສົມທຽບຈາກສົກຮຽນ 2004-2005 ໃສ່ສົກຮຽນ 2012-2013 ເຫັນໄດ້ວ່າອັດຕາການເຂົ້າຮຽນສຸດທິໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ 75% ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 95,4%, ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ 20,1% ຫລຸດລົງເປັນ 12,5%, ອັດຕາປະລະການຮຽນ ຈາກ 14,6% ຫລຸດລົງຍັງແຕ່ 8,9% ຕໍ່ກັບບັນຫາສໍາຄັນດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງສະເໜີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ແທນກອງປະຊຸມຈົ່ງພ້ອມກັນປຶກສາຫາລື ເພື່ອຈະໄດ້ຊ່ວຍເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການມອບ-ຮັບແຜນງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຮ່ວມມື, ວາງແຜນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຈັດສັນງົບປະມານເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸກຍູ້ຂັ້ນຊຸມຊົນໃນການເປັນເຈົ້າການຕໍ່ວຽກງານອາຫານໃນໂຮງຮຽນໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

(ສອນສັກ ວັນວິໄຊ)