ເນື້ອໃນເອກະສານ ທີ່ນຳມາຜ່ານໃນກອງປະຊຸມ    
         
 
ຕາຕະລາງ ກອງປະຊຸມ    
         
    

1.

ບົດສູນທອນພົດ ກ່າວໄຂກອງປະຊຸມ ຂອງທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ

   

  

2.
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ    
 

3.

ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການສະຫລຸບກາງສະໄໝ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

   
 
4.

ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບແຜນງົບປະມານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນດັດແກ້ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2012-2013 ແລະແຜນງົບປະສົກປີ 2013-2014

   
 

5.

ບົດປະກອບຄຳເຫັນຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຕໍ່ກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະແຜນງົບປະມານ

   
 
6.
ບົດລາຍງານ ການເຂົ້າຮ່ວມປະຊາຄົມອາຊຽນ    
 
7.
ສະຫລຸບ-ສັງລວມ ຂອງປະທານກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບຄຳເຫັນຂອງ ສສຊ ຕໍ່ແຜນພັດທະນາເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມແລະແຜນງົບປະມານ    
 
8.
ບົດສະຫລຸບລາຍງານ ແລະແຜນການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ    
 
9.
ຜົນການກວດສອບບົດສະຫລຸບຂາດໂຕ ສົກປີ 2010-2011    
 
10.

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດສະຫລຸບຂາດຕົວ ການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດແຜນງົບປະມານລັດ ສົກປີ 2010-2011

   
 
11.
ບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ສົກປີ 2012-2013 ແລະທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ    
    ວຽກງານ ສົກປີ 2013-2014 ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ    
 
12.
ບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ສົກປີ 2012-2013 ແລະທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ສົກປີ 2013-2014 ຂອງສານປະຊາຊົນສູດ    
 
13.
ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງສານ ແລະ ໄອຍະການ    
 
14.
ບົດລາຍງານ ວຽກງານກາງສະໄໝຂອງງແຜນວຽກງານ 5 ປີ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.    
 
15.
ບົດລາຍງານ ບົດປະກອບຄຳເຫັນ ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ ຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວວໜໍຽກງານຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ    
 
16.
ບົດສະເໜີກ່ຽວກັບ ການສ້າງຮ່າງກົດໝາຍ ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ    
 
17.
ບົດສະເໜີ ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ    
 
18.
ບົດສະເໜີກ່ຽວກັບ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການທ່ອງທ່ຽວ    
 
19.
ບົດສະເໜີ ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທີ່ດິນ    
 
20.
ບົດປະກອບຄຳເຫັນຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຕໍ່ນະໂຍບາຍທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ    
 
21.
ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຮັບຮອງເອົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານ ກາງສະໄໝ VII ແລະທິດທາງວຽກງານເຖິງທ້າຍອາຍຸການ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ,    
   

ສົກປີ 2012-2013 ແລະທິດທາງວຽກງານປະຈຳສົກປີ 2013-2014 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ

   
 
22.
ບົດສູນທອດພົດ ກ່າວອັດກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VII ຂອງ ທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້, ກຳມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ    
         
         
         
         
         
 
.